Respectarea legislatiei in vigoare va ajuta sa asigurati ca:

1. Functionati in legalitate, ca sunteti feriti de amenzi
2. Va protejati imaginea
3. Sunteti feriti de daune financiare sau chiar inchiderea societatii in cazul in care clientii, angajatii sau vizitatorii dvs se imbolnavesc datorita daunatorilor de pe spatiul dvs.

Legislatia privind serviciile de dezinsectie si deratizare este:

1. Obligativitatea lucrarilor: Legea 95/2006, Art. 37, Pct. b)

„Orice persoana fizica sau juridica, având calitatea de angajator, este obligata sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru:

b) aplicarea masurilor de igiena, dezinfectie, dezinsectie si deratizare periodica;”

2. Normele de igiena: Ordin 536/1997, Art. 52, Pct. b)

„Curatarea, dezinfectia, dezinsectia, deratizarea, precolectarea si evacuarea deseurilor solide se vor face cu respectarea urmatoarelor conditii:


b) Dezinsectia periodica se va face la intervale prevazute in metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodica se va face la intervale de maximum 6 luni; intre operatiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsectie si deratizare curente, de intretinere, in functie de prezenta vectorilor.”

3. Stabilirea si sanctionarea contraventiilor: HG 857/2011, Art. 57

„Art. 57. –
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 8.000 lei urmatoarele fapte savârsite de persoanele juridice:

a) neaplicarea masurilor de prevenire si combatere a insectelor si rozatoarelor vectoare în unitati de orice tip de catre detinatorii acestora;

b) nerespectarea ritmicitatii actiunilor de combatere a insectelor si rozatoarelor vectoare si producatoare de disconfort în unitati de orice tip.”

Exista tentatia ca uneori persoanele sa isi faca singuri dezinsectia sau deratizarea pentru a reduce cheltuielile. Acest lucru facut de catre persoane necalificate este extrem de periculos si poate duce la complicatii medicale sau chiar deces.

In acest sens se aplica urmatoarele contraventii: HG 857/2011, Art. 58

„Art. 58. –
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:

a) nerespectarea de catre unitatile prestatoare de servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare a normelor tehnice de aplicare a produselor biocide;

b) nerespectarea regimului produselor biocide stabilit de normele în vigoare;

c) aplicarea tratamentelor cu produse biocide clasificate din punct de vedere toxicologic ca toxice (T) si foarte toxice (T+) în interioarele unitatilor de orice tip si ale locuintelor;

d) prestarea de servicii de dezinsectie si deratizare de catre persoane necalificate si neatestate în acest sens;

e) depozitarea de produse biocide în spatii si conditii necorespunzatoare prevederilor normelor legale în vigoare sau neconforme cu cele indicate de producator;

f) comercializarea de produse pesticide în ambalaje neconforme cu avizul emis pentru produsul biocid în acest scop si neînsotite de instructiuni de folosire redactate în limba româna;

g) comercializarea de produse pesticide cu termen de valabilitate expirat;

h) utilizarea ambalajelor pentru produsele biocide la alte tipuri si categorii de produse;

i) comercializarea catre populatie a produselor pesticide clasificate din punct de vedere toxicologic ca toxice (T) si foarte toxice (T+).”